CEDA je občianske združenie, založené v roku 2005.

Hlavné ciele združenia sú

 • Podpora trvalo-udržateľného rozvoja na vidieku
 • Rozvoj cestovného ruchu a turizmu
 • Propagácia slovenskej kultúry a slovenského kultúrneho dedičstva doma a v zahraničí
 • Poradenstvo v oblasti fondov EÚ
 • Tvorba a realizácia národných a medzinárodných projektov v spolupráci so slovenskými i zahraničnými inštitúciami, zameraných na podporu kultúrnych a vzdelávacích aktivít
 • Tvorba Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, tvorba projektov z oblasti poľnohospodárstva financovaných zo šturukturálnych fondov
 • Poradenstvo v oblasti zavádzania postupov šetrných k životnému prostrediu
 • Spolupráca so širokým spektrom organizácií, inštitúcií a sociálnych partnerov v európskom priestore
 • Organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
 • Organizačné zabezpečenie medzinárodných seminárov a workshopov
 • Rozvoj a organizovanie vzdelávacích aktivít pre cieľovú skupinu postihnutých a nezamestnaných ľudí
 • Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 • Podpora mladých začínajúcich umelcov
 • Podpora pôvodnej slovenskej tvorby
 • Podpora vysokoškolských kultúrnych aktivít
 • Sprostredkovanie výroby a prezentácia hudobných, literárnych, filmových a iných produktov audio-vizuálneho umenia
 • Vydavateľská činnosť