Tieto produkty boli vyvinuté v rámci projektu Living Heritage. Príručka "Metóda vzájomného učenia sa" popisuje metodiku, uplatňovanú na výučbu a vzdelávanie v oblasti európskeho kultúrneho dedičstva; Vzdelávacie kurikulum o európskom kultúrnom dedičstve je návrhom vzdelávacieho programu, ktorý prispieva k zlepšeniu začlenenia obsahu, súvisiaceho s európskym kultúrnym dedičstvom, do učebných osnov v rámci základného a stredného vzdelávania a podporuje...   

NWF projekt bol prezentovaný na medzinárodnom veľtrhu Flora Olomouc, ktorý sa uskutočnil v dňoch 17. - 20. augusta 2017 na rovnomennom výstavisku v Olomouci. Počas workshopu „Liečivé rastliny a ich produkcia na Slovensku“ boli prediskutované otázky profesionalizácie a trhovej realizácie špecifických nedrevných lesných produktov.

Flora Olomouc

 

 

Manuál Agent rozvoja vidieka v rámci Horizont 2020 je výstupom projektu RURALITY: RECOGNITION AND VALIDATION OF A CROSS COMPETENCE IN RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT. (Identifikácia a uznávanie prierezových kompetencií v rozvoji vidieka), ktorý je realizovaný v rámci programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ERASMUS+, teraz dostupný tu:

V dňoch od 11. do 15. júna 2018 v španielskej provincii León prebiehala mobilitná aktivita študentov, implementovaná partnermi projektu NWF Network, určená pre študentov/profesionálov z oblasti lesníctva / poľnohospodárstva / životného prostredia, ktorí majú záujem o výmenu skúseností v oblasti nedrevných lesných produktov v rámci rôznych krajín EÚ.

V dňoch 24. až 25. novembra 2016 sa v meste León a Quadros v Španielsku konalo 1. nadnárodné stretnutie projektu NWF Network .

Článok v Leonoticias (španielsky denník)

NWF Network: 1st project meeting

2. nadnárodné stretnutie v rámci projektu NWF Network sa uskutočnilo v Slovinsku 23. až 24. mája 2017. Partneri projektu si vymieňali skúsenosti z oblasti pridružených aktivít v oblasti lesného hospodárstva v jednotlivých krajinách, zhodnotili aktuálny stav realizácie projektových aktivít a vďaka hostiteľskej organizácii- CPI Slovinsko- mali možnosť navštíviť ukážky príkladov správnej praxe z danej oblasti.  

Článok v Leonoticias 2

NWF Network: 2nd project meeting

Lesné hospodárstvo na Slovensku a súčasný stav v oblasti využívania nedrevných produktov:

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu Slovenska. Či sa jedná o okolie riek alebo o naše pohoria, takmer vždy je niekde na obzore les, alebo aspoň lesík. Len niektorí si uvedomujú, že voda netečie z vodovodného kohútika, ale najčastejšie sa zbiera niekde v lesoch, že jednotlivé stromy a aj lesy tlmia hluk, znižujú množstvo prachu v našom okolí a sú útočiskom rozličných druhov rastlín a živočíchov.