Spolupodieľali sme sa na organizačnom a finančnom zabezpečení 2 ročníkov folkového festivalu "Nitrianske folkové stretnutie" v Starom Divadle Karola Spišáka v Nitre a v klube Stará pekáreň v Nitre.

Cieľom festivalov bolo rozšíriť možnosti prezentácie neprofesionálnej folkovej tvorby v nitrianskom regióne.

Festival sa stretol s priaznivými ohlasmi ako u pozvaných autorov a interpretov, tak i u publika.

Roc Hann (Bretónsko/Bratislava)
 

Finančne a organizačne podporujeme rozvoj klubovej činnosti fotoamatérov.

Vernisáž fotokrúžku pri príležitostiosláv druhých narodenín Fóra mladých

 

 

Finančne a organizačne podporujeme rozvoj študentských univerzitných divadelných súborov.

S našou podporou boli naštudované a uvedené napr. predstavenia:

Johnyho pomsta