Finančne a organizačne podporujeme rozvoj študentských univerzitných divadelných súborov.

S našou podporou boli naštudované a uvedené napr. predstavenia: