Finančne a organizačne podporujeme rozvoj klubovej činnosti fotoamatérov.