Finančne a organizačne podporujeme rozvoj klubovej činnosti fotoamatérov.

Vernisáž fotokrúžku pri príležitostiosláv druhých narodenín Fóra mladých