V dňoch 24. až 25. novembra 2016 sa v meste León a Quadros v Španielsku konalo 1. nadnárodné stretnutie projektu NWF Network .

Článok v Leonoticias (španielsky denník)