V dňoch od 11. do 15. júna 2018 v španielskej provincii León prebiehala mobilitná aktivita študentov, implementovaná partnermi projektu NWF Network, určená pre študentov/profesionálov z oblasti lesníctva / poľnohospodárstva / životného prostredia, ktorí majú záujem o výmenu skúseností v oblasti nedrevných lesných produktov v rámci rôznych krajín EÚ.

Pred vycestovaním do Španielska študenti absolvovali 15 dní virtuálnej mobility, po ktorej nasledovala prezenčná stáž, pozostávajúca z teoretickej a najmä praktickej časti.

Študenti z partnerských krajín- Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Turecko a Rumunsko- mali možnosť zdieľať svoje skúsenosti z oblasti nedrevných lesných produktov a v rámci odborných exkurzií vidieť ukážky správnej praxe z danej oblasti- navštívili spoločnosť, poskytujúcu environmentálne služby v rámci lesného hospodárstva, podnik na spracovanie lesných a lokálnych produktov, nadnárodnú spoločnosť, zaoberajúcu sa zberom, pestovaním a spracovaním liečivých rastlín a podnik na spracovanie a výrobu produktov z gaštana jedlého.

Na záver sa konalo oficiálne ukončenie mobility a všetci zúčastnení študenti získali certifikát o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Článok v denníku LeoNoticias