Projekt PoliRural - na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí, je trojročný výskumný projekt financovaný Európskou komisiou cez výskumný a inovačný program Horizont 2020. Odštartoval v júni 2019 pod koordináciou Českej zemědelskej univerzity v Prahe. Spája kľúčové činnosti potrebné pre navrhovanie efektívnych vidieckych politík zameraných na ľudí a na budúcnosť, ktoré zároveň povedú k posilneniu vidieckeho obyvateľstva a k odolnejším vidieckym oblastiam.

Projekt je realizovaný inkluzívnym spôsobom za účasti vidieckych populácií, výskumníkov a tvorcov politík, ktorý majú spoločný záujem zjednotiť sa pri riešení bežných problémov. 

Hlavným cieľom projektu PoliRural je zatraktívniť európske vidiecke miesta a povolania pre usadené vidiecke obyvateľstvo a pre nových alebo potencionálnych nováčikov.

Projekt PoliRural H2020 vybral 12 pilotných oblastí na testovanie metodológie projektu v rôznych klimatických, geografických, topografických, sociálnych a ekonomických podmienkach. Tieto oblasti vytvárajú záujmovú komunitu v rámci každého pilota a zapojilo sa mnoho rôznych zainteresovaných strán s priamymi znalosťami a skúsenosťami z daného regiónu. 

Chcete sa o týchto pilotných oblastiach dozvedieť niečo viac? Navštívte webovú stránku PoliRural:

https://polirural.eu/pilots/