Projekt PoliRural - na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí, je trojročný výskumný projekt financovaný Európskou komisiou cez výskumný a inovačný program Horizont 2020. Odštartoval v júni 2019 pod koordináciou Českej zemědelskej univerzity v Prahe. Spája kľúčové činnosti potrebné pre navrhovanie efektívnych vidieckych politík zameraných na...   

V dňoch od 11. do 15. júna 2018 v španielskej provincii León prebiehala mobilitná aktivita študentov, implementovaná partnermi projektu NWF Network, určená pre študentov/profesionálov z oblasti lesníctva / poľnohospodárstva / životného prostredia, ktorí majú záujem o výmenu skúseností v oblasti nedrevných lesných produktov v rámci rôznych krajín EÚ.

NWF projekt bol prezentovaný na medzinárodnom veľtrhu Flora Olomouc, ktorý sa uskutočnil v dňoch...

2. nadnárodné stretnutie v rámci projektu NWF Network sa uskutočnilo v Slovinsku 23. až 24. mája 2017. Partneri projektu si vymieňali skúsenosti z oblasti pridružených aktivít v oblasti lesného hospodárstva v jednotlivých krajinách, zhodnotili aktuálny stav realizácie projektových aktivít a vďaka hostiteľskej organizácii- CPI Slovinsko- mali možnosť navštíviť ukážky príkladov správnej praxe z danej oblasti.  

Článok v Leonoticias 2

Lesné hospodárstvo na Slovensku a súčasný stav v oblasti využívania nedrevných produktov:

V dňoch 24. až 25. novembra 2016 sa v meste León a Quadros v Španielsku konalo 1. nadnárodné stretnutie projektu NWF Network...

Manuál Agent rozvoja vidieka v rámci Horizont 2020 je výstupom projektu RURALITY: RECOGNITION AND VALIDATION OF A CROSS COMPETENCE IN RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT. (Identifikácia a uznávanie prierezových kompetencií v rozvoji vidieka), ktorý je realizovaný v rámci programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ERASMUS+, teraz dostupný tu: