Interaktívny vzdelávací program pre vidieckych aktérov (poľnohospodárov, poľnohospodárskych poradcov a obyvateľov na vidieku), ktorý poskytuje komplexné informácie v oblasti novej reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Online vzdelávacie moduly sú zamerané všeobecne na novú SPP a špecificky na nové komponenty SPP, pokiaľ ide o priame platby pre poľnohospodárske podniky a krížové plnenie.

E-learningová platforma NewCAP