Model definuje pedagogické smernice pre vhodný kultúrny a rodový prístup smerom k študentom (migrantom) a stanovuje princípy rovnosti na zvýšenie kvalifikácie učiteľov/študentov.

"Model kultúrnej rovnosti vo vzdelávaní dospelých" bol vyvinutý v rámci projektu ALMA-DC slovenským partnerom (CEDA) s podporou ostatných partnerov projektu.