Med ako hlavný produkt, ktorý vyrábajú usilovné včielky, je pre včelárov dôležitý, avšak chov včiel nie je obmedzený len na produkciu medu. V súčasnosti sa včelie produkty, ako je propolis, materská kašička a včelí peľ, ktoré sú tradičné a zdravé doplnky stravy, stávajú čoraz populárnejšie a vyhľadávanejšie. Vo všeobecnosti môžeme využívanie včelích produktov za účelom podpory zdravia definovať termínom apiterapia. Cieľom tejto príručky je poskytnúť poľnohospodárskym a potravinárskym odborníkom, včelárom a zdravotníckemu personálu, ako aj ďalším zainteresovaným profesným skupinám a širokej verejnosti relevantné informácie o využívaní produktov z úľa na podporu zdravia a propagovať a demonštrovať účinky týchto produktov.