Všeobecná analýza súčasnej situácie dopadu pandémie Covid-19 na základných a stredných školách a na celú vzdelávaciu komunitu, uskutočnená v národnom kontexte (v rámci každej partnerskej krajiny projektu). Cieľom správy je zistiť súčasný stav a smery výskumov, ktoré umožnia vysvetliť, uviesť do kontextu a lepšie pochopiť vývoj a situáciu psychosociálneho vývinu a emočných vzťahov tínedžerov po návrate do školského prostredia po pandémii v rámci danej partnerskej krajiny a vo všeobecnosti v Európe.

Národná správa- Slovensko (jazyk EN)

Nadnárodná správa za partnerstvo (jazyk EN)